Konsten att vara snäll...

Stefan Einhorn beskriver i sin bok Konsten att vara snäll vad en snäll människa är för något:

"...öppen och tillgänglig för andra, bejakar andra, känner sig inte hotad av att andra är duktiga och goda, för han eller hon har en inre säkerhet som beror på att han eller hon hör hemma i ett större sammanhang."

Om man ska bli beskriven av någon annan med ett ord är inte snäll det första man önskar höra. Av alla egenskaper en människa kan ha är snäll ett lamt ord att bli kallad för. Lite mesigt och intetsägande ....Vad innebär det egentligen att vara snäll?

Efter att ha läst Einhorns bok om snällhet har jag en helt annan bild av snällhet....

"Snällhet är det största vi kan erbjuda vår omvärld - och oss själva."

havandeskapspenning

Äntligen ledig...i 50 hela dagar innan beräknad födsel. Det blir 1200 lediga timmar....varav ca 500 kommer att sovas bort.

Följande ska jag göra:

Sortera böckerna i bokhyllan
Tvätta barnkläder
Inreda babyrum
Baka bullar
Studiebesök på förlossningen
Förstå hur försäkringskassan funkar
Städa hela lägenheten
Hälsa på mamma i Småland
Fastna för facebook.com
Promenera varje dag

Mer ambitiösa mål:
Komplettera min utbildning till förskollärare
Skriva en bok


Följande ska jag INTE göra:

Börja titta på ordleken och ringa in för att jag kommit på ordet
Börja följa hem till gården eller liknande
Läsa jobbmailen (inte ofta i alla fall)
Sova hela dagarna
Terrorisera älskling på jobbet med ständiga telefonsamtal
Ha middagen klar varje eftermiddag

RSS 2.0